Открыть главное меню

Нэгэдүгээр һарын 6 — Григориин литын жэлэй 6-дахи үдэр. Жэлэй эсэс болотор 359 үдэрнүүд (үндэр жэлдэ 360 үдэрнүүд) үлэжэ байна.

Энэ үдэртэ тэмдэглэдэг баярПравить

Энэ үдэр тохёоһон үйлэ ябадалай жагсаалтаПравить

Энэ үдэр түрэһэнииньПравить

Энэ үдэр наһа бараһанииньПравить