Открыть главное меню

Зургадугаар һарын 22Григориин литын жэлэй 173-дахи үдэр (үндэр жэлдэ 174-дэхи үдэр). Жэлэй эсэс болотор 192 үдэрнүүд үлэжэ байна.

Энэ үдэрэй тэмдэглэлтэ баярПравить

Энэ үдэр тохёоһон үйлэ ябадалай жагсаалтаПравить

Энэ үдэр түрэһэнииньПравить

Энэ үдэр наһа бараһанииньПравить