Нюур хуудаһан

Хэншье нэмэрилжэ болохо сүлөөтэ нэбтэрхы толи
Википеэдидэ морилжо хайрлыт!
2024 оной 07 һарын 15 үдэртэ Буряад хэлэнэй
Википеэдиин хубилбарида 2831 үгүүлэл байна.
Гар утаһанай хубилбари

Шэлэгдэмэл үгүүлэл

Тарас Шевченко; (украин: Тарас Григорович Шевченко; 1814 оной 3 һарын 9, Морынци — 1861 оной 3 һарын 10, Санкт-Петербург хото) — Украинын үндэһэтэнэй шүлэгшэ, зурааша, хубисхалша демократ. Шевченко болбол — украиншуудай арадай шүлэгшэ. Шевченко хадаа шэнэ, украин удха зохёол үндэһэ һуури табигша мүн. Эзэн хаанай уралигай академиин академик (1860).

Тэрээнэй гайхамшагта ажал хэрэгүүд Украинын соёлой хүгжэлтэдэ мүнөөшье хүрэтэр айхабтар ехэ нүлөө үзүүлһээр. Олохон уран зохёолшод, композиторнууд, зүжэгшэд болон хүгжэмшэд Шевченкын гэгээн бэлигые үльгэр жэшээ болгодог юм.

(бүрин эхеэр уншаха)

Шэлэгдэмэл зураг


Носоһон гэрэлэй лаампын вольфрамай утаһан

Википеэди амар мэндэ!

Буряад Википеэдидэ таатай морилогты! Хэншье оролсожо баяжуулжа болохо, хамагай баялиг, олон хэлэн дээрэхи нэбтэрхы толиин түһэл, нэбтэрхы толи. Тухайн мэдээлэлые өөршэлхэ, баяжуулха боломжо хүн бүридэ нээлтэтэй байдаг. Энэнь өөрын мэдэлгэ бусадтай хубаалсаха үргэн боломжые хүн бүридэ олгожо байна ха юм. Википеэди нэбтэрхы толи бэшэгынь GNU cүлөөтэ баримта бэшэгэй лицеэнзитэй, энэнь сүлөөтэ агуулгатай бидэнэй һайн дуранай оролсоотойгоор баяжаха нэбтэрхы толи юм. Хэрхэн хуудаһа заһабарилха бэ? Тогтомол табигдадаг асуулта зэргые уншажа гү, али Элһэтэй хайрсаг хэһэгтэ заһабари хэжэ оролсожо үзэгты! Энэ түһэл анха англи хэлээр 2001 оной 1 һараһаа эхилһэн болоод одоо 1.5 сая шахуу үгэ хэлэлгын тайлбариие агуулжа байна. Халха-Монгол хэлэн дээрэхи хубилбари 2004 оной 2 һарада эхилһэн. Буряад хэлэн дээрэхи хубилбари 2006 оной 2 һарада эхилһэн. Мүнөөнэй байдалаар хамагай түрүүндэ хэрэгтэй байгаа зүйлнүүд. Нюур хуудаһан болон системын хэлэлгэнүүдые Буряад хэлэн уруу оршуулха үйлэ ябасада хубита нэмэриеэ оруулаарайгты. Энэ хэрэгэй тулада доорохи холбооһонууд дээрэ даража ороод, заһабарилха гэһэн хэһэг дээрэ дарагты! Энэ хадаа буряад Википеэди. Буряадаар бэшэжэ шадаха хүн бүхэн тус нэбтэрхы толиие зохёолсохо аргатай!

This is a Wikipedia in the Buryat language. If you can write in this language and want to collaborate in the creation of this encyclopedia, let’s do it!

Вики-литэ

Үйлэ ябадалнууд

Түрэһэн

(дэлгэрэнгы...)

Наһа бараһан

(дэлгэрэнгы...)

Викимедиин түһэлнүүд

nowiki></nowiki> Мета Вики
Викимедиа түһэлнүүд
Вики толи
Толи, тайлбари бэшэг
Wikispecies

Википеэдидэ шэнэ хубилалга

Википеэдидэ шэнэ хубилалга
Хаһалгын список: 
д
Правка Викиданные
Н
Шэнэ хуудаһан заһабариин аргаар зохёогдоо (мүн баһа харагты шэнэ хуудаһануудай список)
м
Багахан хубилалта
б
Бодой хэһэн заһабари
(±123)
Хуудаһанай хэмжээнэй хубилалта, байтаар

15 долоо һара 2024

14 долоо һара 2024

Шэнэ заһалга

  Шэнэ үгүүлэлнүүд

14 долоо һара 2024

  • 18:5618:56, 14 долоо һара 2024Азот (Түүхэ | заһаха) ‎[3048 байтнууд]Elvonudinium (зүбшэн хэлсэлгэ | Хуби нэмэри) (Шэнэ хуудаһан: «{{Химиин элемент |Нэрэ = Азот (N) |Атомай дугаар = 7 |Атомай масса = 14,0067 (14,00643 – 14,00728)<ref>Angegeben ist der von der IUPAC empfohlene Standardwert; da die Isotopenzusammensetzung dieses Elements örtlich schwanken kann, ergibt sich für die mittlere Atommasse der in Klammern angegebene Massenbereich. Siehe: Michael E. Wieser, Tyler B. Coplen: ''Atomic weights of the elements 2009 (IUPAC Technical Report...»)

10 долоо һара 2024

9 долоо һара 2024

7 долоо һара 2024

6 долоо һара 2024

5 долоо һара 2024

Шэнэ зурагууд

Википеэди бусад хэлээр

Бүхы хэлэн · Олон хэлэтэй ажаллаха · Шэнэ хэлэн дээрэ Википеэди эхилүүлхэ
For non-Buryat speakers, please proceed to our Helpdesk page for general enquiries.

Хэлэн