Украиншууд (украин українці), Украинын диилэнхи арад түмэн болон зүүн славян үндэһэтэн юм. Ондоо удхаар Украинын харьятад (эрхэтэд) бүхые тэмдэглэнэ. Украиншууд Орос, Польшо, Молдово, Беларусь ба Словаки, Балтиин гурбан уласууд, Түб Азиин табан уласуудта олон тоотой байна.

Украиншууд

Түб украиншууд (1910)
Хэлэн аялгуу
Шажан

Холбооһон Заһаха

Зүүлтэ Заһаха