Үгэдэй хаан (ᠣᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ, 1184—1227), Чингис хаанай болон Бүртэ-үжинэй гурбадахи хүбүүн болон Ехэ Монгол Уласай Ехэ Хаан. Үгэдэй 1229—1241 ондо хаан һууба. Тэрэ «Хаанай санда хуряаха уласай нэгэдэһэн албан татабариин хуулиие» гаргажа, Гоби сүлдэ худаг гарган, «Үншэдые тэдхэхэ сан» байгуулба.

Үгэдэй хаан
ᠣᠭᠡᠳᠡᠢ
Ехэ Монгол Уласай Ехэ Хаан
YuanEmperorAlbumOgedeiPortrait.jpg
Хааншалал 1229 - 1241
Хаан шэрээндэ
һууһан
1229
Бүтэн нэрэ Үгэдэй хаан Ogedei qaghan.svg
Түрэһэн ок. 1186 оной 11 һарын 7
Түрэһэн газар Всемонгольское государство[d]
Наһа бараһан 1241 оной 12 һарын 11 (55 наһатай)
Наһа бараһан газар Ехэ Монгол Улас
Үмэнэхи хаан Чингис хаан
Дараахи хаан Гүюг хаан
Ехэ хатан Турхан
Хаанай обог Боржигин
Эсэгэ Чингис хаан
Эхэ Бүртэ үжин