Открыть главное меню

Долодугаар һарын 6Григориин литын жэлэй 187-дохи үдэр (үндэр жэлдэ 188-дахи үдэр). Жэлэй эсэс болотор 180 үдэрнүүд үлэжэ байна.

Энэ үдэрэй тэмдэглэлтэ баярПравить

Энэ үдэр тохёоһон үйлэ ябадалай жагсаалтаПравить

Энэ үдэр түрэһэнииньПравить

Энэ үдэр наһа бараһанииньПравить