Открыть главное меню

Зургадугаар һарын 30Григориин литын жэлэй 181-дэхи үдэр (үндэр жэлдэ 182-дохи үдэр). Жэлэй эсэс болотор 185 үдэрнүүд үлэжэ байна.

Энэ үдэрэй тэмдэглэлтэ баярПравить

Энэ үдэр тохёоһон үйлэ ябадалай жагсаалтаПравить

Энэ үдэр түрэһэнииньПравить

Энэ үдэр наһа бараһанииньПравить