Открыть главное меню

Зургадугаар һарын 21Григориин литын жэлэй 172-дохи үдэр (үндэр жэлдэ 173-дахи үдэр). Жэлэй эсэс болотор 193 үдэрнүүд үлэжэ байна. Зунай нара голлолто (Хойто хахад бүмбэрсэг) ба үбэлэй нара голлолто (Урда хахад бүмбэрсэг)

Энэ үдэрэй тэмдэглэлтэ баярПравить

Энэ үдэр тохёоһон үйлэ ябадалай жагсаалтаПравить

Энэ үдэр түрэһэнииньПравить

Энэ үдэр наһа бараһанииньПравить