Открыть главное меню

Зургадугаар һарын 24Григориин литын жэлэй 175-дахи үдэр (үндэр жэлдэ 176-дахи үдэр). Жэлэй эсэс болотор 190 үдэрнүүд үлэжэ байна.

Энэ үдэрэй тэмдэглэлтэ баярПравить

Энэ үдэр тохёоһон үйлэ ябадалай жагсаалтаПравить

Энэ үдэр түрэһэнииньПравить

Энэ үдэр наһа бараһанииньПравить