Открыть главное меню

Долодугаар һарын 7Григориин литын жэлэй 188-дахи үдэр (үндэр жэлдэ 189-дэхи үдэр). Жэлэй эсэс болотор 179 үдэрнүүд үлэжэ байна.

Энэ үдэрэй тэмдэглэлтэ баярПравить

Энэ үдэр тохёоһон үйлэ ябадалай жагсаалтаПравить

Энэ үдэр түрэһэнииньПравить

Энэ үдэр наһа бараһанииньПравить