Открыть главное меню

Зургадугаар һарын 23Григориин литын жэлэй 174-дэхи үдэр (үндэр жэлдэ 175-дахи үдэр). Жэлэй эсэс болотор 191 үдэрнүүд үлэжэ байна.

Энэ үдэрэй тэмдэглэлтэ баярПравить

Энэ үдэр тохёоһон үйлэ ябадалай жагсаалтаПравить

Энэ үдэр түрэһэнииньПравить

Энэ үдэр наһа бараһанииньПравить