Открыть главное меню

Зургадугаар һарын 27Григориин литын жэлэй 178-дахи үдэр (үндэр жэлдэ 179-дэхи үдэр). Жэлэй эсэс болотор 187 үдэрнүүд үлэжэ байна.

Энэ үдэрэй тэмдэглэлтэ баярПравить

Энэ үдэр тохёоһон үйлэ ябадалай жагсаалтаПравить

Энэ үдэр түрэһэнииньПравить

Энэ үдэр наһа бараһанииньПравить