Открыть главное меню

Долодугаар һарын 1Григориин литын жэлэй 182-дохи үдэр (үндэр жэлдэ 183-дахи үдэр). Жэлэй эсэс болотор 184 үдэрнүүд үлэжэ байна.

Энэ үдэрэй тэмдэглэлтэ баярПравить

Энэ үдэр тохёоһон үйлэ ябадалай жагсаалтаПравить

Энэ үдэр түрэһэнииньПравить

Энэ үдэр наһа бараһанииньПравить