Зургадугаар һарын 1Григориин литын жэлэй 152-дэхи үдэр (үндэр жэлдэ 153-дахи үдэр). Жэлэй эсэс болотор 213 үдэрнүүд үлэжэ байна.

Энэ үдэр тохёоһон үйлэ ябадалай жагсаалта Заһаха

Энэ үдэр түрэһэниинь Заһаха

1600 оной урда Заһаха

1601-1900 Заһаха

1900-мүнөө үе Заһаха

Энэ үдэр наһа бараһаниинь Заһаха

Энэ үдэрэй тэмдэглэлтэ баяр Заһаха

Олон уласай Заһаха

  •   — Олон Уласай Түрэлхидиин Үдэр
  • Олон Уласай Хүүгэдиин Эрхиие Хамгаалха Үдэр
  • Олон Уласай Һүнии Үдэр

Үндэhэнэй Заһаха

  •   — Үндэhэнэй Модон һуулгаха Үдэр
  •   — Мадарака Үдэр
  •   — Эхэ, хүүгэдиин үдэр

Жэлэй үдэрнүүд
1 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
3 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
4 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
8 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
9 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
11 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
12 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31