Открыть главное меню

Арбан хоёрдугаар һарын 20 — Григориин литын жэлэй 354-дэхи үдэр (үндэр жэлдэ 355-дахи үдэр). Жэлэй эсэн болотор 11 үдэрүүд үлэжэ байна.

Энэ үдэрэй тэмдэглэлтэ баярПравить

  •   НҮБ, Улас Хороондын Эб Нэгэдэлэй Үдэр
  •   Панама, Шаналалай Үдэр

Энэ үдэр тохёоһон үйлэ ябадалай жагсаалтаПравить

Энэ үдэр түрэһэнииньПравить

Энэ үдэр наһа бараһанииньПравить