Открыть главное меню

Зургадугаар һарын 28Григориин литын жэлэй 179-дэхи үдэр (үндэр жэлдэ 180-дахи үдэр). Жэлэй эсэс болотор 186 үдэрнүүд үлэжэ байна.

Энэ үдэрэй тэмдэглэлтэ баярПравить

Энэ үдэр тохёоһон үйлэ ябадалай жагсаалтаПравить

Энэ үдэр түрэһэнииньПравить

Энэ үдэр наһа бараһанииньПравить