Нэгэдүгээр һарын 1 — Григориин литын жэлэй 1-дэхи үдэр. Жэлэй эсэн болотор 364 үдэрүүд (үндэр жэлдэ 365-дахи үдэрүүд) үлэжэ байна. Энэ үдэриие жэлэй эхилэл гээшэ тэмдэглэһэнһээ хойшо Шэнэ жэлэй үдэр гээшэ танигдаһан.

Сидней хотодо Шэнэ Жэлэй үдэр

Энэ үдэр тохёоһон үйлэ ябадалай жагсаалта

Заһаха

Энэ үдэр түрэһэниинь

Заһаха

Энэ үдэр наһа бараһаниинь

Заһаха

1600 оной урда

Заһаха

1900-мүнөө үе

Заһаха

Энэ үдэрэй тэмдэглэлтэ баяр

Заһаха

Зүүлтэ

Заһаха

Холбооһон

Заһаха

  Энэ хуудаһан 1 һарын 1 гэһэн Викимедиа сангай ангилал холбооһотой.

Жэлэй үдэрнүүд
1 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
3 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
4 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
8 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
9 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
11 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
12 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31