Нэгэдүгээр һарын 1 — Григориин литын жэлэй 1-дэхи үдэр. Жэлэй эсэн болотор 364 үдэрүүд (үндэр жэлдэ 365-дахи үдэрүүд) үлэжэ байна. Энэ үдэриие жэлэй эхилэл гээшэ тэмдэглэһэнһээ хойшо Шэнэ жэлэй үдэр гээшэ танигдаһан.

Сидней хотодо Шэнэ Жэлэй үдэр

Энэ үдэр тохёоһон үйлэ ябадалай жагсаалта Править

Энэ үдэр түрэһэниинь Править

Энэ үдэр наһа бараһаниинь Править

1600 оной урда Править

1601-1900 Править

1900-мүнөө үе Править

Энэ үдэрэй тэмдэглэлтэ баяр Править

Зүүлтэ Править

Холбооһон Править

  Энэ хуудаһан 1 һарын 1 гэһэн Викимедиа сангай ангилал холбооһотой.

Жэлэй үдэрнүүд
1 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
3 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
4 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
8 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
9 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
11 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
12 һара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31