Открыть главное меню

Англи (англяар England) — Ехэ Британиин бүридүүлэгшэ үндэһэн дүрбэн ороной нэгэн. Англи орон Ехэ Британи аралай үмэнэ, зүүн, түб бэе дээрэ Шотланд, Уэльс хоёртой газараар хэлэлжэ, Хойто, Ирланд, Кельтын гэхэ гурбан тэнгисээр хүрээлүүлжэ оршодог. Мүн зүүн урда талаараа Ла-Маншын хоолой (англяар English Channel - Англи һубаг)-гоор Европын эхэ газарһаа тусгаарлагдан байдаг. Ехэ Британи аралые тойроһон 100 гаран бишыхан арал Англида харьяалагдана.

Англи орон
England
Ехэ Британиин орон
Flag of England.svg Royal Arms of England.svg
туг Түрын һүлдэ
Уряа
Dieu et mon droit
"Бурхан ба минии эрхэ һүрэ"
Дуулал
God Save the Queen
Бурхан, Хатан хааные абраарай!
England in the UK and Europe.svg
Ехэ Британида Англиин байра
Ниислэл Лондон
Албан ёһоной хэлэн Англи, Корнуолл
Нютаг дэбисхэр
  Ниитэ 130,395 км2
Хүн зон 53,013,000[1]
Сахюусан Гэгээн Георги
Мүнгэн тэмдэгтэ фунт стерлинг (GBP)

ЗүүлтэПравить