Англишууд (Англи: English), арад түмэн, Ехэ Британиин хүн зоной диилэнхи хэһэг. Ниитэдээ 48,5 сая хүн зонтой (1992), энэ тоодо Ехэ Британида 44,7 сая хүн, Канадада 1 сая хүн, Австралида 940 мянган хүн, АНУ-да 650 мянган хүн, Урда Африкада 230 мянган хүн, Энэдхэгтэ 200 мянган хүн, Шэнэ Зеландта 188 мянган хүн. Англи хэлэтэй. Ниитэдэ англикан шажантад.

Англишууд
Family of Edward and Alexandra.png
VII Эдуард хаанай бүлын зураг
Ниитэ хүн зон
75-100 сая
Түблэрһэн газар орон
 Нэгэдэһэн Хаанта Улас 44,7 cая
 Канада1 сая
 Австрали940 мянган
 Америкын Нэгэдэһэн Улас650 мянган
 Урда Африка (улас)230 мянган
Хэлэн аялгуу
Шажан
Диилэнхи англикан шажантад

ЗүүлтэПравить