Оросой холбоото уласай нютаг можонууд

Оросой холбоото уласай нютаг можонууд (Орос: субъекты Российской Федерации) —

A Заһаха

 

21 бүгэдэ найрамдаха улас
46 можонууд
хизаарнууд
автономито можо
автономито тойрогууд
холбооной захиргаатай хотонууд

B Заһаха

 

Код ISO
Субъект федерации
Туг
Гүрэнэй һүлдэ
Талмай[1]
(модо²)
Хүн зон
01.01.2010[2]
(10.09.2002)
Ниислэл
Засаг захиргаанай хуубари
(ОКАТО)
ОКАТО код
Нютагай засагай байгууламжанууд
Нютаг можын засаг захиргаанай хуубари (дэлгэрэнгы)
  Улас
01 AD Адыгея     7792

443 168
(447 000)
Майкоп 7 аймагууд, 2 хотонууд 79 7 нютагай засагай аймагууд, 2 хотын хороо дэлгэрэнгы
02 AL Алтай     92 903

210 725
(203 000)
Горно-Алтайск 10 аймагууд, 1 хото 84 10 нютагай засагай аймагууд, 1 хотын тойрог дэлгэрэнгы
03 BA Башкортостан     142 947

4 065 993
(4 103 000)
Уфа 54 аймагууд, 21 хотонууд 80 54 нютагай засагай аймагууд, 9 хотын хороо дэлгэрэнгы
04 BU Буряад     351 334

963 492
(981 000)
Улаан-Үдэ 21 аймагууд, 6 хотонууд 81 21 нютагай засагай аймаг, 2 хотын хороо дэлгэрэнгы
05 DA Дагестан     50 270

2 737 313
(2 584 000)
Махачкала 41 аймагууд, 10 хотонууд 82 41 нютагай засагай аймаг, 10 хотын хороо дэлгэрэнгы
06 IN Ингушети     3628

516 693
(469 000)
Магас 4 аймагууд, 4 хотонууд 26 4 нютагай засагай аймагууд, 4 хотын хороо дэлгэрэнгы
07 KB Кабардино-Балкари     12 470

893 819
(901 000)
Нальчик 10 аймагууд, 8 хотонууд 83 10 нютагай засагай аймагууд, 3 хотын хороо дэлгэрэнгы
08 KL Хальмаг Улас     74 731

283 166
(292 000)
Элһэтэ 13 аймагууд, 3 хотонууд 85 13 нютагай засагай аймагууд, 1 хотын тойрог дэлгэрэнгы
09 KC Карачай-Черкеси     14 277

427 017
(440 000)
Черкесск 10 аймагууд, 4 хотонууд 91 8 нютагай засагай аймагууд, 2 хотын хороо дэлгэрэнгы
10 KR Карели     180 520

684 212
(717 000)
Петрозаводск 15 аймагууд, 13 хотонууд 86 16 нютагай засагай аймагууд, 2 хотын хороо дэлгэрэнгы
11 KO Коми     416 774

951 155
(1 019 000)
Сыктывкар 12 аймагууд, 10 хотонууд 87 15 нютагай засагай аймагууд, 5 хотын хороо дэлгэрэнгы
12 ME Марий Ээл     23 375

698 176
(728 000)
Йошкар-Ола 14 аймагууд, 4 хотонууд 88 14 нютагай засагай аймагууд, 3 хотын хороо дэлгэрэнгы
13 MO Мордови     26 128

826 526
(889 000)
Саранск 22 аймагууд, 7 хотонууд 89 22 нютагай засагай аймагууд, 1 хотын тойрог дэлгэрэнгы
14 SA Яхад     3 083 523

949 347
(948 000)
Якутск 34 аймагууд, 13 хотонууд 98 34 нютагай засагай аймагууд, 2 хотын хороо дэлгэрэнгы
15 SE Хойто Осети     7987

700 858
(710 000)
Владикавказ 8 аймагууд, 6 хотонууд 90 8 нютагай засагай аймагууд, 1 хотын тойрог дэлгэрэнгы
16 TA Татарстан     67 847

3 778 504
(3 780 000)
Казань 43 аймагууд, 22 хотонууд 92 43 нютагай засагай аймагууд, 2 хотын хороо дэлгэрэнгы
17 TY Тыва     168 604

317 056
(306 000)
Кызыл 17 аймагууд, 5 хотонууд 93 17 нютагай засагай аймагууд, 2 хотын хороо дэлгэрэнгы
18 UD Удмурти     42 061

1 526 304
(1 571 000)
Ижевск 25 аймагууд, 6 хотонууд 94 дэлгэрэнгы
19 KK Хакаси     61 569

539 151
(546 000)
Абакан 8 аймагууд, 5 хотонууд 95 8 нютагай засагай аймагууд, 5 хотын хороо дэлгэрэнгы
20 CE Чечня     15 647

1 268 042
(1 100 000)
Грозный 15 аймагууд, 5 хотонууд 96 Границы и статус нютагай засагай образований не установлены дэлгэрэнгы
21 CU Чуваши     18 343

1 278 352
(1 314 000)
Чебоксары 21 аймагууд, 9 хотонууд 97 21 нютагай засагай аймаг, 5 хотын хороо дэлгэрэнгы
  Хизаарнууд
22 ALT Алтай     167 996

2 490 714
(2 607 000)
Барнаул 60 аймагууд, 12 хотонууд 01 60 нютагай засагай аймагууд, 12 хотын хороо дэлгэрэнгы
23 ZAB Үбэр Байгал шадар     431 892

1 116 974
(1 156 000)
Шэтэ 31 аймагууд, 10 хотонууд 76 28 нютагай засагай аймагууд, 4 хотын хороо (без Агинского Бурятского АО) дэлгэрэнгы
24 KAM Камчатка     464 275

342 245
(359 000)
Петропавловск-Камчатский 11 аймагууд, 3 хотонууд 30 11 нютагай засагай аймагууд, 3 хотын хороо дэлгэрэнгы
25 KDA Краснодар     75 485

5 160 656
(5 124 000)
Краснодар 38 аймагууд, 26 хотонууд 03 37 нютагай засагай аймагууд, 11 хотын хороо дэлгэрэнгы
26 KYA Красноярск     2 366 797

2 893 926
(2 966 000)
Красноярск 48 аймагууд, 23 хотонууд 04 дэлгэрэнгы
27 PER Пермь     160 236

2 701 174
(2 824 000)
Пермь 33 аймагууд, 25 хотонууд 57 дэлгэрэнгы
28 PRI Далайн шадар     164 673

1 981 970
(2 068 000)
Владивосток 22 аймагууд, 12 хотонууд 05 22 нютагай засагай аймагууд, 12 хотын хороо дэлгэрэнгы
29 STA Ставрополиин     66 160

2 711 198
(2 731 000)
Ставрополь 26 аймагууд, 19 хотонууд 07 26 нютагай засагай аймагууд, 9 хотын хороо дэлгэрэнгы
30 KHA Хабаровск     787 633

1 400 425
(1 435 000)
Хабаровск 17 аймагууд, 7 хотонууд 08 дэлгэрэнгы
  Можонууд
31 AMU Амар     361 913

860 686
(903 000)
Благовещенск 20 аймагууд, 9 хотонууд 10 дэлгэрэнгы
32 ARK Архангельск[3]     589 913

1 254 449
(1 336 000)
Архангельск 22 аймагууд, 14 хотонууд 11 19 нютагай засагай аймагууд, 7 хотын хороо дэлгэрэнгы
33 AST Астраханиин     49 024

1 007 113
(1 007 000)
Астрахань 11 аймагууд, 6 хотонууд 12 11 нютагай засагай аймагууд, 2 хотын хороо дэлгэрэнгы
34 BEL Белгород     27 134

1 530 124
(1 512 000)
Белгород 21 аймагууд, 11 хотонууд 14 21 нютагай засагай аймаг, 1 хотын тойрог дэлгэрэнгы
35 BRY Бэрээн     34 857

1 292 144
(1 379 000)
Брянск 27 аймагууд, 16 хотонууд 15 27 нютагай засагай аймагууд, 7 хотын хороо дэлгэрэнгы
36 VLA Владиимир     29 084

1 430 084
(1 525 000)
Владимир 16 аймагууд, 23 хотонууд 17 16 нютагай засагай аймагууд, 5 хотын хороо дэлгэрэнгы
37 VGG Волгоградай     112 877

2 589 887
(2 703 000)
Волгоград 33 аймагууд, 19 хотонууд 18 33 нютагай засагай аймагууд, 6 хотын хороо дэлгэрэнгы
38 VLG Волоогда     144 527

1 213 657
(1 270 000)
Вологда 26 аймагууд, 15 хотонууд 19 26 нютагай засагай аймагууд, 2 хотын хороо дэлгэрэнгы
39 VOR Вороонеж     52 216

2 261 628
(2 379 000)
Воронеж 31 аймагууд, 15 хотонууд 20 31 нютагай засагай аймаг, 3 хотын хороо дэлгэрэнгы
40 IVA Ивааново     21 437

1 066 541
(1 149 000)
Иваново 21 аймагууд, 17 хотонууд 24 21 нютагай засагай аймаг, 6 хотын хороо дэлгэрэнгы
41 IRK Эрхүүгэй     774 846

2 502 691
(2 582 000)
Иркутск 33 аймагууд, 22 хотонууд 25 27 нютагай засагай аймагууд, 9 хотын хороо дэлгэрэнгы
42 KGD Калининград     15 125

937 914
(943 000)
Калининград 13 аймагууд, 21 хотонууд 27 15 нютагай засагай аймагууд, 6 хотын хороо дэлгэрэнгы
43 KLU Калуга     29 777

1 001 559
(1 041 000)
Калуга 24 аймагууд, 22 хотонууд 29 24 нютагай засагай аймагууд, 2 хотын хороо дэлгэрэнгы
44 KEM Кеэмерово     95 725

2 820 636
(2 900 000)
Кемерово 19 аймагууд, 20 хотонууд 32 28 нютагай засагай аймагууд, 16 городских хороо дэлгэрэнгы
45 KIR Киров     120 374

1 391 059
(1 504 000)
Киров 39 аймагууд, 18 хотонууд 33 39 нютагай засагай аймагууд, 6 хотын хороо дэлгэрэнгы
46 KOS Кострома     60 211

688 331
(738 000)
Кострома 24 аймагууд, 12 хотонууд 34 24 нютагай засагай аймагууд, 6 хотын хороо дэлгэрэнгы
47 KGN Курган     71 488

947 566
(1 020 000)
Курган 24 аймагууд, 9 хотонууд 37 24 нютагай засагай аймагууд, 2 хотын хороо дэлгэрэнгы
48 KRS Курск     29 997

1 148 610
(1 236 000)
Курск 28 аймагууд, 10 хотонууд 38 28 нютагай засагай аймагууд, 5 хотын хороо дэлгэрэнгы
49 LEN Ленинград     83 908

1 629 595
(1 671 000)
Санкт-Петербург[4] 17 аймагууд, 31 хотонууд 41 17 нютагай засагай аймагууд, 1 хотын тойрог дэлгэрэнгы
50 LIP Липецк     24 047

1 157 852
(1 213 000)
Липецк 18 аймагууд, 8 хотонууд 42 18 нютагай засагай аймагууд, 2 хотын хороо дэлгэрэнгы
51 MAG Магаданай     462 464

161 248
(183 000)
Магадан 8 аймагууд, 2 хотонууд 44 8 нютагай засагай аймагууд, 1 хотын тойрог дэлгэрэнгы
52 MOS Москва     45 799

6 752 727
(6 627 000)
Москва[5] 38 аймагууд, 80 хотонууд 46 36 нютагай засагай аймагууд, 36 городских хороо дэлгэрэнгы
53 MUR Мурманск     144 902

836 672
(893 000)
Мурманск 5 аймагууд, 16 хотонууд 47 5 нютагай засагай аймагууд, 14 хотын хороо дэлгэрэнгы
54 NIZ Доодо Ноовгород     76 624

3 323 600
(3 524 000)
Нижний Новгород 48 аймагууд, 28 хотонууд 22 48 нютагай засагай аймагууд, 4 хотын хороо дэлгэрэнгы
55 NGR Новгород     54 501

640 613
(695 000)
Великий Новгород 21 аймагууд, 10 хотонууд 49 21 нютагай засагай аймаг, 1 хотын тойрог дэлгэрэнгы
56 NVS Новосэбирскэ     177 756

2 649 871
(2 692 000)
Новосибирск 30 аймагууд, 14 хотонууд 50 30 нютагай засагай аймагууд, 5 хотын хороо дэлгэрэнгы
57 OMS Оомско     141 140

2 012 092
(2 079 000)
Омск 32 аймагууд, 6 хотонууд 52 32 нютагай засагай аймагууд, 1 хотын тойрог дэлгэрэнгы
58 ORE Оренбург     123 702

2 112 910
(2 178 000)
Оренбург 35 аймагууд, 12 хотонууд 53 35 нютагай засагай аймагууд, 13 хотын хороо дэлгэрэнгы
59 ORL Орёл     24 652

812 523
(861 000)
Орёл 24 аймагууд, 7 хотонууд 54 24 нютагай засагай аймагууд, 3 хотын хороо дэлгэрэнгы
60 PNZ Пензэ     43 352

1 373 236
(1 453 000)
Пенза 27 аймагууд, 11 хотонууд 56 28 нютагай засагай аймагууд, 5 хотын хороо дэлгэрэнгы
61 PSK Псков     55 399

688 563
(761 000)
Псков 24 аймагууд, 14 хотонууд 58 24 нютагай засагай аймагууд, 2 хотын хороо дэлгэрэнгы
62 ROS Ростоов     100 967

4 229 505
(4 407 000)
Ростов-на-Дону 43 аймагууд, 23 хотонууд 60 43 нютагай засагай аймагууд, 12 хотын хороо дэлгэрэнгы
63 RYA Рязань     39 605

1 151 439
(1 228 000)
Рязань 25 аймагууд, 12 хотонууд 61 25 нютагай засагай аймагууд, 4 хотын хороо дэлгэрэнгы
64 SAM Самаара     53 565

3 170 141
(3 240 000)
Самара 27 аймагууд, 11 хотонууд 36 27 нютагай засагай аймагууд, 10 хотын хороо дэлгэрэнгы
65 SAR Саратов     101 240

2 564 835
(2 669 000)
Саратов 38 аймагууд, 18 хотонууд 63 38 нютагай засагай аймагууд, 4 хотын хороо дэлгэрэнгы
66 SAK Сахалин     87 101

510 834
(547 000)
Южно-Сахалинск 17 аймагууд, 15 хотонууд 64 2 нютагай засагай аймагууд, 17 городских хороо дэлгэрэнгы
67 SVE Свердловско     194 307

4 393 797
(4 490 000)
Екатеринбург 30 аймагууд, 47 хотонууд 65 5 нютагай засагай аймагууд, 67 городских хороо дэлгэрэнгы
68 SMO Смолеэнскэ     49 779

965 986
(1 051 000)
Смоленск 25 аймагууд, 15 хотонууд 66 25 нютагай засагай аймагууд, 2 хотын хороо дэлгэрэнгы
69 TAM Тамбов     34 462

1 088 437
(1 180 000)
Тамбов 23 аймагууд, 8 хотонууд 68 23 нютагай засагай аймагууд, 7 хотын хороо дэлгэрэнгы
70 TVE Тверь     84 201

1 360 257
(1 473 000)
Тверь 36 аймагууд, 23 хотонууд 28 36 нютагай засагай аймагууд, 7 хотын хороо дэлгэрэнгы
71 TOM Томско     314 391

1 043 759
(1 046 000)
Томск 16 аймагууд, 6 хотонууд 69 16 нютагай засагай аймагууд, 4 хотын хороо дэлгэрэнгы
72 TUL Тула     25 679

1 540 384
(1 676 000)
Тула 23 аймагууд, 19 хотонууд 70 23 нютагай засагай аймагууд, 3 хотын хороо дэлгэрэнгы
73 TYU Түмэн[6]     1 464 173

3 430 313
(3 266 000)
Тюмень 38 аймагууд, 29 хотонууд
ХМАО и ЯНАО)
71 21 нютагай засагай аймаг, 5 хотын хороо
(без ХМАО и ЯНАО)
дэлгэрэнгы
74 ULY Ульяновск     37 181

1 298 579
(1 382 000)
Ульяновск 21 аймагууд, 6 хотонууд 73 21 нютагай засагай аймаг, 4 хотын хороо дэлгэрэнгы
75 CHE Челяабинска     88 529

3 508 447
(3 606 000)
Челябинск 27 аймагууд, 30 хотонууд 75 27 нютагай засагай аймагууд, 16 городских хороо дэлгэрэнгы
76 YAR Ярослаавль     36 177

1 306 320
(1 368 000)
Ярославль 17 аймагууд, 11 хотонууд 78 17 нютагай засагай аймагууд, 3 хотын хороо дэлгэрэнгы
  Холбооной захиргаатай хотонууд
77 MOW Москва     1091

10 563 038
(10 358 000)
Москва 123 аймагууд в 10 тойрогах 45 125 внутригородских нютагай засагай образований дэлгэрэнгы
78 SPE Санкт-Петербург     1399

4 600 276
(4 669 000)
Санкт-Петербург 18 аймагууд 40 111 внутригородских нютагай засагай образований (81 нютагай засагай тойрог, 9 хотонууд и 21 поселок) дэлгэрэнгы
  Автономито можо
79 YEV Еврейн     36 266

185 039
(191 000)
Биробиджан 5 аймагууд, 2 хотонууд 99 5 нютагай засагай аймагууд, 1 хотын тойрог дэлгэрэнгы
  Автономито тойрогууд
80 NEN Неэнэц[3]     176 810

42 293
(41 000)
Нарьян-Мар 1 аймаг, 1 хото 11 1 нютагай засагай аймаг, 1 хотын тойрог дэлгэрэнгы
81 KHM Хаанты-Маанси — Югра[6]     534 801

1 538 616
(1 538 463)
Ханты-Мансийск 9 аймагууд, 16 хотонууд 71 9 нютагай засагай аймагууд, 13 хотын хороо дэлгэрэнгы
82 CHU Чукотка     721 481

48 591
(54 000)
Анадырь 8 аймагууд, 3 хотонууд 77 8 нютагай засагай аймагууд, 1 хотын тойрог дэлгэрэнгы
83 YAN Ямаал Неэнэц[6]     769 250

546 526
(507 000)
Салехард 7 аймагууд, 8 хотонууд 71 7 нютагай засагай аймагууд, 6 хотын хороо дэлгэрэнгы
ОХУ     17 098 200

141 914 509
(145 182 000)
Москва 1868 аймагууд, 1099 хотонууд

Ажаглалата Заһаха