Самара (Орос: Самара, 1935—1991 оной хоорондо — Куйбышев гэжэ нэрэтэй), Оросой холбоото уласай хото, Самарын можын түб мүн. Эжэл мүрэндэ Самара мүрэн шудхажа ородог сэгтэхи томо боомто порт юм. 1 165 мянган (2010) хүнтэй саятан, уласайнгаа зургаадугаар томо хото. Машина бүтээлгын ба түмэрлиг (агаарай ба сансарын тээбэриин техника, газар тоһоной тоног түхеэрэмжэ, хүдэлүүр бүтээлгэ, радиоэлектроника, багажа хэрэгсэлэй бүтээлгэ); подшипнигай, автотракторой сахим багажа хэрэгсэлэй, ниидэхэ онгосын багажа хэрэгсэлэй, электротехникын үйлэдбэринүүд; газарай тоһон болбосоруулха ба газар тоһон-химиин, химиин, түмэрлигэй, хүнэһэнэй (мяхан ба өөхэнэй комбинадууд, «Россия» шоколадай фабрика, пивын үйлэдбэри), хүнгэн ажаүйлэдбэри. 10 станцитай метрополитен (1987 онһоо). 10 дээдэ һургуулинууд, 4 театрнууд (энэ тоодо Опера ба баледэй театр), 5 музейнууд (энэ тоодо уран һайханай ба нютаг зүйн). 1586 ондо бэхилэлтээр байгуулагдаһан. XIX зуунда талханай, өөхэнэй, арһанай наймаанай шухала түб.

Самара хото
—  хотын тойрог  —
Skyline of Самара хото

Һүлдэ туг

Һүлдэ тэмдэг
Улас орон Орос ОХУ
Можо нютаг Самарын можо
Хотын тойрог Самара
9 хороо Юһэн хороотой
Газар нютаг 541,466 км²
Газарай байса д.н.д. 100 м
Хүн зон 2015 ондо 1 171 820 хүн
Нягтарал 2164,16 хүн/км²
Нютагай олон Самарынхид
1935 онһоо 1991 хүрэтэр
Дарга Фурсов Олег (намгүй)
Телефоной_код +7 846
Сахим газар city.samara.ru (ородоор)