Волгоградай можо

Волгоградай можо — Зүүн Европын тала газарай зүүн урда зүгтэ байрладаг Оросой холбоото уласай нютаг можо юм. Урда холбооной тойрог болон Эжэл шадар эдэй засагай бүһэдэ харьяалагдана. Засаг захиргаанай түб — Волгоград баатар-хото.

Оросой холбоото уласай нютаг можо
Волгоградай можо
Волгоградская область
Туг Һүлдэ
Холбооной тойрог Урда ХТ
Эдэй засагай тойрог Эжэл шадар ЭЗБН
Засаг захиргаанай түб Волгоград
Газар нютаг 112 877[1] км²
Хүн зон (2010) 2 610 161[2] хүн (18-р)
Нягта һиирэг 22,92 хүн/км²
Амбан сайд Андрей Иванович Бочаров
Можын думагай түрүүлэгшэ Николай Петрович Семисотов
Сагай бүһэ MSK 0
Автомашинын дугаар 34

Оростохи {{{PAGENAME}}}

Газар зүй Заһаха

Хойто зүгһөө урда зүг тээ Волгоград можо 400 үлүү километр нэмжыдэг. Можын хилын ниитэ утань — 2221,9 км. Тус можо хойто зүгтэ — Саратовой можотой (29,9%), баруун хойто зүгтэ — Воронежэй можотой (11,3%), баруун ба баруун урда зүгтэ — Ростовой можотой (26,8%), зүүн урда зүгтэ — Астраханиин можотой (11,4%) ба Хальмаг Уласта (10,9%), зүүн зүгтэ — Казахстантай (9,7%) хилэлнэ.

Хүн зон Заһаха

Орос Гүрэнэй статистикын хорооной мэдээсээлэй ёһоор, Волгоград можын ажаһуугшадай тоонь 2 520 516 (2018) байгаа. Хүн зоной нягта һиирэгынь — 22,33 хүн/км² (2018). Хотодо оршодог хүн зоной хубинь — 77,25% (2017).

Яһа үндэһэтэнэй бүридэл
Яһа үндэһэтэн 1926 он
мянган хүн[3]
1939 он
мянган хүн[4]
1959 он
мянган хүн[5]
1970 он
мянган хүн[6]
1979 он
мянган хүн[7]
1989 он
мянган хүн[8]
2002 он
мянган хүн[9]
2010 он
мянган хүн[10]
Ородууд 1 222,0 (86,8 %)   2 003,3 (87,6 %) 1 691,2 (91,2 %)   2 104,1 (90,6 %)   2 230,1 (90,0 %)   2 309,5 (89,1 %   2 399,3 (88,9 %) 2 309,3 (90,0 %)
эдэнэй дотор казагууд 20,7 (0,8 %) 18,5 (0,7 %)
Хасагууд 3,2 (0,2 %)   72,5 (3,2 %) 23,3 (1,25 %)   31,5 (1,4 %)   34,9 (1,4 %)   41,5 (1,6 %)   45,3 (1,7 %)   46,2 (1,8 %)
Украиншууд 140,9 (10 %) 82,5 (3,6 %) 77,4 (4,2 %) 76,5 (3,3 %)   78,5 (3,1 %)   78,9 (3,0 %) 56,3 (2,1 %) 35,6 (1,4 %)
Армянууд   3,2 (0,1 %)   4,2 (0,2 %)   6,8 (0,3 %)   27,0 (1,0 %)   27,8 (1,1 %)
Татарнууд 12,2 (0,9 %)   64,2 (2,8 %) 17,7 (1,0 %)   23,5 (1,0 %)   25,5 (1,0 %)   26,0 (1,0 %)   28,6 (1,1 %) 24,6 (0,9 %)
Азербайджанууд   7,7 (0,3 %)   14,3 (0,5 %)   14,4 (0,6 %)
Германшууд 12,9 (0,9 %)   23,8 (1,0 %) 7,5 (0,4 %)   20,2 (0,9 %)   26,7 (1,1 %)   28,0 (1,1 %) 17,0 (0,6 %) 10,1 (0,4 %)
Чеченүүд   9,2 (0,3 %)   11,1 (0,4 %)   12,3 (0,5 %) 9,6 (0,4 %)
Цыганууд   3,1 (0,1 %)   3,7 (0,15 %)   4,9 (0,2 %)   7,3 (0,3 %)   8,2 (0,3 %)
Белорусууд   7,5 (0,4 %)   14,7 (0,6 %)   16,1 (0,6 %) 12,2 (0,5 %) 7,9 (0,3 %)
Солонгосууд   6,1 (0,2 %)   7,0 (0,3 %)
Узбегүүд   3,0 (0,15 %)   6,9 (0,3 %)
Чувашууд   9,6 (0,4 %)   10,0 (0,4 %)   10,8 (0,4 %) 8,4 (0,3 %) 5,9 (0,2 %)
Түрэгүүд   4,0   5,3 (0,2 %)
Таджигууд   4,7 (0,2 %)
Маринууд   7,2 (0,3 %)   7,8 (0,3 %) Загбар:Нет изменений 7,8 (0,3 %) 6,0
Мордванууд   3,9 (0,2 %)   4,6 (0,2 %)   4,9 (0,2 %) Загбар:Нет изменений 4,9 (0,2 %) 3,6
Молдаваншууд   3,9 (0,15 %) {{}} 3,4 (0,2 %)
Удмуртууд   3,5 (0,15 %)   4,2 (0,2 %) 3,8 (0,15 %)
Еврейнүүд   9,6 (0,4 %) 5,0 (0,3 %) Загбар:Нет изменений 5,0 (0,2 %) 4,5 (0,2 %) 3,4 (0,1 %)
Хальмагууд 5,2 (0,4 %)   8,5 (0,4 %) 4,5 (0,24 %) 3,0 (0,1 %)
Яһа үндэһэтэнээ тэмдэглэһэн 8,7 44,5

Зүүлтэ Заһаха

  1. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Статистический сборник. — М.: Росстат, 2017. — 1402 с. — ISBN 978-5-89476-442-9
  2. Russian Federal State Statistics Service (2011). Всероссийская перепись населения 2010 года. Том 1 (Russian). Всероссийская перепись населения 2010 года (2010 All-Russia Population Census). Federal State Statistics Service. June 29, 2012 үдэртэ хандаһан.
  3. Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
  4. Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
  5. Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
  6. Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
  7. Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
  8. Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
  9. Демоскоп Weekly - Приложение. Справочник статистических показателей. the original on 2013-12-31 үдэрһөө архивлагдаһан. 2013-04-21 үдэртэ хандаһан.
  10. Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года