Волгоградай можо

Волгоградай можо — Зүүн Европын тала газарай зүүн урда зүгтэ байрладаг Оросой холбоото уласай нютаг можо юм. Урда холбооной тойрог болон Эжэл шадар эдэй засагай бүһэдэ харьяалагдана. Засаг захиргаанай түб — Волгоград баатар-хото.

Оросой холбоото уласай нютаг можо
Волгоградай можо
Волгоградская область
Туг Һүлдэ
Flag of Volgograd Oblast.svg Coat of Arms of Volgograd oblast.svg
Холбооной тойрог Урда ХТ
Эдэй засагай тойрог Эжэл шадар ЭЗБН
Засаг захиргаанай түб Волгоград
Газар нютаг 112 877[1] км²
Хүн зон (2010) 2 610 161[2] хүн (18-р)
Нягта һиирэг 22,92 хүн/км²
Амбан сайд Андрей Иванович Бочаров
Можын думагай түрүүлэгшэ Николай Петрович Семисотов
Сагай бүһэ MSK 0
Автомашинын дугаар 34

Оростохи {{{PAGENAME}}}

Газар зүйПравить

Хойто зүгһөө урда зүг тээ Волгоград можо 400 үлүү километр нэмжыдэг. Можын хилын ниитэ утань — 2221,9 км. Тус можо хойто зүгтэ — Саратовой можотой (29,9%), баруун хойто зүгтэ — Воронежэй можотой (11,3%), баруун ба баруун урда зүгтэ — Ростовой можотой (26,8%), зүүн урда зүгтэ — Астраханиин можотой (11,4%) ба Хальмаг Уласта (10,9%), зүүн зүгтэ — Казахстантай (9,7%) хилэлнэ.

Хүн зонПравить

Орос Гүрэнэй статистикын хорооной мэдээсээлэй ёһоор, Волгоград можын ажаһуугшадай тоонь 2 520 516 (2018) байгаа. Хүн зоной нягта һиирэгынь — 22,33 хүн/км² (2018). Хотодо оршодог хүн зоной хубинь — 77,25% (2017).

Яһа үндэһэтэнэй бүридэл
Яһа үндэһэтэн 1926 он
мянган хүн[3]
1939 он
мянган хүн[4]
1959 он
мянган хүн[5]
1970 он
мянган хүн[6]
1979 он
мянган хүн[7]
1989 он
мянган хүн[8]
2002 он
мянган хүн[9]
2010 он
мянган хүн[10]
Ородууд 1 222,0 (86,8 %)   2 003,3 (87,6 %) 1 691,2 (91,2 %)   2 104,1 (90,6 %)   2 230,1 (90,0 %)   2 309,5 (89,1 %   2 399,3 (88,9 %) 2 309,3 (90,0 %)
эдэнэй дотор казагууд 20,7 (0,8 %) 18,5 (0,7 %)
Хасагууд 3,2 (0,2 %)   72,5 (3,2 %) 23,3 (1,25 %)   31,5 (1,4 %)   34,9 (1,4 %)   41,5 (1,6 %)   45,3 (1,7 %)   46,2 (1,8 %)
Украиншууд 140,9 (10 %) 82,5 (3,6 %) 77,4 (4,2 %) 76,5 (3,3 %)   78,5 (3,1 %)   78,9 (3,0 %) 56,3 (2,1 %) 35,6 (1,4 %)
Армянууд   3,2 (0,1 %)   4,2 (0,2 %)   6,8 (0,3 %)   27,0 (1,0 %)   27,8 (1,1 %)
Татарнууд 12,2 (0,9 %)   64,2 (2,8 %) 17,7 (1,0 %)   23,5 (1,0 %)   25,5 (1,0 %)   26,0 (1,0 %)   28,6 (1,1 %) 24,6 (0,9 %)
Азербайджанууд   7,7 (0,3 %)   14,3 (0,5 %)   14,4 (0,6 %)
Германшууд 12,9 (0,9 %)   23,8 (1,0 %) 7,5 (0,4 %)   20,2 (0,9 %)   26,7 (1,1 %)   28,0 (1,1 %) 17,0 (0,6 %) 10,1 (0,4 %)
Чеченүүд   9,2 (0,3 %)   11,1 (0,4 %)   12,3 (0,5 %) 9,6 (0,4 %)
Цыганууд   3,1 (0,1 %)   3,7 (0,15 %)   4,9 (0,2 %)   7,3 (0,3 %)   8,2 (0,3 %)
Белорусууд   7,5 (0,4 %)   14,7 (0,6 %)   16,1 (0,6 %) 12,2 (0,5 %) 7,9 (0,3 %)
Солонгосууд   6,1 (0,2 %)   7,0 (0,3 %)
Узбегүүд   3,0 (0,15 %)   6,9 (0,3 %)
Чувашууд   9,6 (0,4 %)   10,0 (0,4 %)   10,8 (0,4 %) 8,4 (0,3 %) 5,9 (0,2 %)
Түрэгүүд   4,0   5,3 (0,2 %)
Таджигууд   4,7 (0,2 %)
Маринууд   7,2 (0,3 %)   7,8 (0,3 %) Загбар:Нет изменений 7,8 (0,3 %) 6,0
Мордванууд   3,9 (0,2 %)   4,6 (0,2 %)   4,9 (0,2 %) Загбар:Нет изменений 4,9 (0,2 %) 3,6
Молдаваншууд   3,9 (0,15 %) {{}} 3,4 (0,2 %)
Удмуртууд   3,5 (0,15 %)   4,2 (0,2 %) 3,8 (0,15 %)
Еврейнүүд   9,6 (0,4 %) 5,0 (0,3 %) Загбар:Нет изменений 5,0 (0,2 %) 4,5 (0,2 %) 3,4 (0,1 %)
Хальмагууд 5,2 (0,4 %)   8,5 (0,4 %) 4,5 (0,24 %) 3,0 (0,1 %)
Яһа үндэһэтэнээ тэмдэглэһэн 8,7 44,5

ЗүүлтэПравить

  1. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Статистический сборник. — М.: Росстат, 2017. — 1402 с. — ISBN 978-5-89476-442-9
  2. Russian Federal State Statistics Service (2011). Всероссийская перепись населения 2010 года. Том 1 (Russian). Всероссийская перепись населения 2010 года (2010 All-Russia Population Census). Federal State Statistics Service. June 29, 2012 үдэртэ хандаһан.
  3. Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
  4. Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
  5. Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
  6. Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
  7. Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
  8. Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
  9. Демоскоп Weekly - Приложение. Справочник статистических показателей. the original on 2013-04-28 үдэрһөө архивлагдаһан. 2013-04-21 үдэртэ хандаһан.
  10. Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года