Ставрополь (Орос: Ставрополь, 1938 онһоо — 1957 он хүрэтэр — Ворошиловск), Оросой холбоото уласай хото, Ставрополиин хизаарай засаг захиргаанай түб. 426 мянган (2015) ажаһуугшадтай. Машина бүтээлгэ ба металл эдлэл үйлэдбэрилгэ (станок, багажа зэбсэг, автомашинын сорго, автошэргүүл, электроаппаратура г.м. үйлэдбэри), химиин, хүнгэн, хүнэһэнэй. мебелиин ажаүйлэдбэри. 5 дээдэ һургуулинууд (энэ тоодо Хойто Кавказай холбооной ехэ һургуули), 2 театрнууд, 3 музейнүүд. 1777 ондо бэхилэлтээр байгуулагданхай.

Ставрополь хото
—  хотын тойрог  —

Һүлдэ туг

Һүлдэ тэмдэг
Улас орон Орос ОХУ
Можо нютаг Ставрополиин можо
Хотын тойрог Ставрополь
3 хороо Гурбан хороотой
Газар нютаг 171.1 км²
Газарай байса д.н.д. 620 м
Хүн зон 2015 ондо Increase 435 117 хүн
Нягтарал 2480,22 хүн/км²
Нютагай олон Ставрополиинхид
Дарга Георгий Семёнович Колягин
Телефоной_код +7 8652
Сахим газар ставрополь.рф (ородоор)

ЗурагуудПравить