Екатеринбург (Орос: Екатеринбу́рг) — Оросой холбоото уласай Свердловскын можын засаг захиргаанай түб хото юм. Екатеринбург хото болбол Ураалай холбооной тойрогой түб. ОХУ-ай дүрбэдэхи эгээн хүн олонтой хото; хүн зониинь 2015 оной байдалаар 1 428 042.

Екатеринбург хото
—  хотын тойрог  —
Skyline of Екатеринбург хото

Һүлдэ туг

Һүлдэ тэмдэг
Орос уластахи Екатеринбург хото
Орос уластахи Екатеринбург хото
Улас орон Орос ОХУ
Можо нютаг Свердловскын можо
Хотын тойрог Екатеринбург
7 хороо Долоон хороотой
Газар нютаг 487 км²
Газарай байса д.н.д. 270 м
Хүн зон 2015 ондо Increase1 428 042 хүн
Нягтарал 2932,32 хүн/км²
Нютагай олон Екатеринбургынхид
1903 онһоо 1991 хүрэтэр
Дарга Евгений Ройзман (Эрхэтэдэй платформа)
Сахим газар екатеринбург.рф (ородоор)

Хото 1723 ондо Орос хаан Пётрын зарлигаар байгуулагдаһан. "Азиин сонхошье" гэжэ нэрлэгдэнхэй.

Оросой ажаүйлэдбэриин түбүүдэй нэгэ Екатеринбургта түмэрлиг болбосоруулха, багажа, хэблэлэй, хүнһэнэй үйлэдбэринүүд бии.,