Хабаровск (ород: Хабаровск, 1893 он хүрэтэр — Хабаровка), Оросой холбоото уласай Хабаровскын хизаарай засаг захиргаанай түб, Амар мүрэндэхи боомто. Түмэр замай уулзабари. 607 мянган хүн зонтой (2015). Хамарха талмай — 388.735 км²[1]

Хабаровск хото
—  хотын тойрог  —
Skyline of Хабаровск хото

Һүлдэ туг

Һүлдэ тэмдэг
Улас орон Орос ОХУ
Можо нютаг Хабаровскын хизаар
Хотын тойрог Хабаровск
5 хороо Табан хороотой
Газар нютаг 383 км²
Газарай байса д.н.д. 72 м
Хүн зон 2015 ондо Increase 607 216 хүн
Нягтарал 1573,1 хүн/км²
Нютагай олон Хабаровскынхид
Дарга Александр Соколов
Телефоной_код +7 4212
Сахим газар khabarovskadm.ru (ородоор)

Машина бүтээлгэ ба метал эдлэл үйлэдбэри («Дальэнергомаш», «Дальдизель», станок бүтээхэ, онгосо бүтээхэ, утаһа бүтээхэ г.м. үйлэдбэринүүд), газар тоһо болбосоруулха, хүнгэн, хүнэһэнэй, барилгын материалай ажаүйлэдбэри, химиин эм зүйн үйлэдбэри. 8 дээдэ һургуулинууд (энэ тоодо Номгон далайн гүрэнэй ехэ һургуули), 3 театрнууд. Нютаг орон шэнжэлгын, удха зохеолой, уран зурагай музейнүүд. 1858 ондо сэрэгэй харуулаар байгуулагдаһан, 1880 онһоо хото болобо. Е. П. Хабаровой нэрэмжээр нэрлэгдэнхэй.

Aха дүү хотонууд

Заһаха

Мүнөө үедэ Хабаровск зургаан аха дүү хототой[2]:

Зүүлтэ

Заһаха