Пермиин хизаарОросой холбоото уласай нютаг можо, Урда Ураалда, Эжэл шадар холбооной тойрог болон Ураалай эдэй засагай бүһэдэ багтана. Засаг захиргаанай түб — Пермь хото. Хойто зүгтэ Коми Улас, баруун хойто зүгтэ Кировын можо, баруун зүгтэ Удмурт Улас, урда зүгтэ Башкортостан, зүүн зүгтэ Свердловскын можо хилэ нэгэтэй байна[1]. Пермиин можо ба Коми-Пермяк автономито тойрогые нэгэдүүлһэнэй дүндэ 2005 оной 12 һарын 1-дэ байгуулагдаһан байна[2][3].

Оросой холбоото уласай нютаг можо
Пермиин хизаар
Пермский край
Туг Һүлдэ
Холбооной тойрог Эжэл шадар ТХ
Эдэй засагай тойрог Ураалай ЭЗБН
Засаг захиргаанай түб Пермь
Газар нютаг 160 236 км²
Хүн зон (2016) 2 634 409 хүн (18-р-р)
Нягта һиирэг 16,44 хүн/км²
Амбан сайд Виктор Басаргин
Хуули тогтоохо хуралай
түрүүлэгшэ
Валерий Сухих
Сагай бүһэ MSK +2
Автомашинын дугаар 59

Оростохи {{{PAGENAME}}}

Оросой Банкын 10 дүхэриг нэрлэһэн үнэ сэнэтэй зоос (2010)

Газар зүй Заһаха

Пермиин хизаар Оросой Европын хэһэгтэ (Ураал шадар) болон Дунда ба Хойто Ураалай баруун ташаланда байрлана. Хизаарай талмайн 99,8 % Европодо, 0,2 % — Азида байрлана.

Эгээн үндэр сэг хадаа далайн нюруугай дээшэ 1496 м үндэртэй Тулымский Камень орьёл. Хойноһоо урагша эгээн утадаа 645 км, Зүүнһээ баруун тээшэ эгээн утадаа 417,5 км юм.

Уларил Заһаха

Пермиин хизаар һэрюун уларилай бүһэдэ байрлана. Пермиин хизаарта Коми-Пермяк автономито тойрогой Гайнын, Косын, Кочёвын аймагууд Алас Хойто адлидхаһан байна.

Үбэлынь удаан, саһатай. Хизаарай зүүн хойто зүгтэ 1 һарын дундажа температура −18,5 °C, баруун урдада −15 °C. Эгээн хэтэ температура (хизаарай хойто хэһэгтэ) −56 °C, зунда +42 °C хүрэнэ.

Уһан зүй Заһаха

Пермиин хизаар гол мүрэн Эжэл мүрэнэй зүүн шудхал болохо Кама мүрэнэй ай һабада хамаарна. Пермиин хизаарта 29 үлүү мянган гол горхон ниитэдэ 90 мянган километр үлүү ута[4][5].

Пермиин хизаарта хоёр томо мүрэд (500 км-һаа ута): Кама (1805 км) ба зүүн шудхалынь Чусовой мүрэн (592 км).

Пермиин хизаарта 100 кмһаа ута 40 мүрэн байна. Эгээн томонь:

Бага гол горхон (100 км-һаа бага) хизаарай диилэнхи хуби. Жээшэнь, Пермь Егошиха мүрэнэй хүбөөндэ байрладаг.

Сагай бүһэ Заһаха

 

Пермиин хизаар Екатеринбургын саг сагай бүһэдэ байрлана. UTC-һаа +5:00 шэлжэлтэтэй. Москвагай сагһаа тус сагай бүһэ +2 сагай үргэлжын шэлжэлтэтэй байгаад Оросто MSK+2 гэжэ тэмдэглэгдэнэ.

Зүүлтэ Заһаха