Кама мүрэн (Ород: река́ Ка́ма, Коми: Ком, Татар: Чулман/Çulman) - 2,030 км утатай,  507 000 км² ай һабын дэбисхэртэй Оросто урдадаг мүрэн. Ураал нюруугай Дээдэ Камын үндэрлигһөө эхилжэ, урда зүг руу урдажа Пермиие ороод, дунда Эжэл мүрэнэй зүүн зүгһөө шудхана. Дээдэ урадхалда Кама нуур байна. 11 һарын эсэсһээ 4 һара болотор хүлдэдэг.

Кама мүрэн

Пермь хото дундуур урдаха Эжэл мүрэнэй хэһэг

Кама мүрэнэй һаба
Шудхан юумэн Белой мүрэн
Эхин Дээдэ Камын үндэрлиг, Удмурти
Урдан гаралга Эжэл мүрэн
Сүнхэрэгэй һаба 507 000 км²
Һабын оронууд Орос Орос
Эгээн утань 1805 км
Урьһаса 4100 м³/с (Чистополь оршомдо)

Камын һабада 73 718[1] гол горхон байдаг, эдэһээ 94,5 % 10 кмһаа бага гол горход. Шухала зүүн шудхалнууд — Урда Кельтма, Вишера ба Колвой, Чусовой ба Сылва, Белой ба Уфа, Ик, Зай, Шешма, Мензеля; баруун талаһаа — Коса, Обва, Вятка, Тойма, Мёша. Баруун Камын шудхалнууд бүхэ (Коса, Уролка, Кондас, Иньва, Лысьва, Обва) ба зарим зүүн шудхалнууд (Весляна, Лунья, Леман, Урда Кельтма) хадаа хойтоһоо урдадаг талын гол мүрэнүүд. Уулын, хүйтэн ба түргэн гол горход Ураал уулада эхин абаад, зүүн талаһаа Камада шудхан ороно (Вишера, Яйва, Косьва, Чусовой мүрэн ба зарим тэрэнэй шудхалнууд).

Шухала уһанай боомтонууд: Соликамск, Березники, Пермь, Краснокамск, Сарапул, Камбарка, Елабуга, Набережные Челны, Чистополь.

Уһанай хаалтанууд ба уһан сангууд

Заһаха

Кама мүрэндэ уһанай хаалтанууд бии[2]:

Зурагай сомог

Заһаха

Зүүлтэ

Заһаха
  1. Реки Перми на сайте администрации. the original on 2011-07-19 үдэрһөө архивлагдаһан. 2016-10-24 үдэртэ хандаһан.
  2. Статьи /КАМА. the original on 2012-08-12 үдэрһөө архивлагдаһан. 2016-10-24 үдэртэ хандаһан.