Яруунын аймаг (Орос: Еравнинский райо́н) — Буряад Уласай аймаг. Аймагай түб — Нарһата (Орос: Сосново-Озёрское) һуурин. Талмай: 30 725 модо²[1]. Хүн зон: 18 565[2].

Яруунын аймаг
—  һуурин  —
Яруунын аймаг

Һүлдэ туг

Һүлдэ тэмдэг
Буряад орондохи Яруунын аймаг
Буряад орондохи Яруунын аймаг
Улас орон Орос ОХУ
Улас  Буряад Улас
Аймаг Яруунын аймаг
Газар нютаг 25 600 км²
Хүн зон 17 374 хүн
Арад түмэн буряад (54%),ород (44%)
Сагай бүһэ Эрхүүгэй саг

Һуурин газарнууд Править

Һуурин газар Хүн зон[3][4]
Гарам тосхон 208
Гонда һуурин 522
Гунда тосхон 1134
Домна һуурин 160
Исинга һуурин 923
Харха һуурин 683
Мужыха тосхон 1117
Нуурта тосхон 427
Тайлууд һуурин 383
Нарһата һуурин 6128
Тэлэмбэ һуурин 1291
Тужын тосхон 522
Тулдун тосхон 475
Үхэр һуурин 90
Үлзытэ һуурин 33
Үльдэргэ һуурин 1236
Эгэтын Адаг 1058
Хангир 73
Хорго тосхон 127
Целинный тосхон 426
Шэрэнгэ тосхон 548
Эгитэ һуурин 342

Ажаглалата Править

  1. Министерство культуры Республики Бурятия: Районы Республики Бурятия ((ород)).
  2. Численность постоянного населения Российской Федерации по городам, поселкам городского типа и районам на 1 января 2010г. (xls) ((ород)).
  3. http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/resources/a866c400476c15d4bf74ff1e21662943/%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB-%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.xls
  4. http://std.gmcrosstata.ru/webapi/opendatabase?id=VPN2002_2010L

Холбооһон Править