Гарам (Орос: Гарам) - Яруунын аймагай тосхон. Гарам гэhэн үгэ Гарма гэжэ хүнэй нэрээр бии болоо гэлсэдэг. Энэ сэлеэнэй эгээл түрүүшын hуури табиhан ангуушанай нэрэ.

Гарам
—  тосхон  —
Гарам тосхон
Улас орон Орос ОХУ
Улас  Буряад Улас
Аймаг Яруунын аймаг
Хүн зон 208
Арад түмэн ород,буряад
Сагай бүһэ Эрхүүгэй саг