Үльдэргэ (Орос: Ульдурга) - Яруунын аймагай һуурин.

Үльдэргэ
—  һуурин  —
Үльдэргэ һуурин
Улас орон Орос ОХУ
Улас  Буряад Улас
Аймаг Яруунын аймаг
Хүн зон 1236
Арад түмэн ород, буряад
Сагай бүһэ Эрхүүгэй саг