Тайлууд (Орос: Попере́чное) - Яруунын аймагай тосхон.

Тайлууд
—  һуурин  —
Тайлууд һуурин
Улас орон Орос ОХУ
Улас  Буряад Улас
Аймаг Яруунын аймаг
Хүн зон 383
Арад түмэн ород
Сагай бүһэ Эрхүүгэй саг

Буряадаар «тайлган» гэhэн удхатай.