Тулдун (Орос: Тулдун) - Яруунын аймагай тосхон.

Тулдун
—  тосхон  —
Тулдун тосхон
Улас орон Орос ОХУ
Улас  Буряад Улас
Аймаг Яруунын аймаг
Хүн зон 475
Арад түмэн буряад,ород
Сагай бүһэ Эрхүүгэй саг