Үхэр (Орос: Укыр) - Яруунын аймагай һуурин.

Үхэр
—  һуурин  —
Үхэр һуурин
Улас орон Орос ОХУ
Улас  Буряад Улас
Аймаг Яруунын аймаг
Хүн зон 90
Арад түмэн ород
Сагай бүһэ Эрхүүгэй саг