Үлзытэ (Орос: Улзытэ, «үлзы» гэhэн буряад үгэhөө бии болоо) - Яруунын аймагай һуурин.

Үлзытэ
—  һуурин  —
Үлзытэ һуурин
Улас орон Орос ОХУ
Улас  Буряад Улас
Аймаг Яруунын аймаг
Хүн зон 33
Арад түмэн ород, буряад
Сагай бүһэ Эрхүүгэй саг