Гарнизонхэрэм, шэбээ, бэхилэлтэ гү, али хото соо хододоо байлгагдаһан сэрэг, хамгаалха баг юм.[1]

Доодо Новгородой хэрэмэй гарнизон, 1914 он.

ЗүүлтэПравить

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 38.