Хэрэм (ᠬᠡᠷᠡᠮ) — хото орон, һүбэ боомто мэтын газар ямар нэгэн оһол аюулһаа һэргылхэ хинаха зэргэдэ зорюулжа шулуу хирпиисээр согсолһон али, гү шоройгоор нягтаруулаад хаалга үүдэ гаргажа үйлэдэһэн бэхилэлтэ, илангаяа энэ бэхилэлтын хашаа.

Испаниин Сеговидохи Алькасар

Зүүлтэ Править