Владимир Святославич

Владимир Святославич (ородоор Володимѣръ Свѧтославичь, 960 он — 1015 оной 7 һарын 15), Новгородой гүн (970—988), Киевэй ехэ гүн (978—1015). Владимирай хааншалалай үедэ 988 ондо хэрээснэг боложо, Византиин үнэн алдарта шажаниие уласайнгаа албан ёһоной шажан болгобо.

I Владимир
Киевэй ехэ гүн
Vladimir I of Kiev.PNG
XVII зуунай зураг
Хааншалал 978 оной 6 һарын 11 — 1015 оной 7 һарын 15
Эртын ород Володимѣръ Свѧтославичь
Түрэһэн ок. 956 оной[1]
Наһа бараһан 1015 оной 7 һарын 15[2]
Наһа бараһан газар Берестов
Үмэнэхи хаан Ярополк Святославич
Дараахи хаан Святополк Владимирович
Хаанай обог Рюрикович
Эсэгэ Святослав Игоревич
Эхэ Малуша

Киевэй Ольгын аша хүбүүн болоод, Святослав Игоревичэй ехэ гүнэй нюуса амарагай Малюшкын буташа хүбүүн. Эсэгэһээн Новгородые залгамжалба. Хариншье Ярополк ба Олег хойто эсэгын хүбүүдтэй арсалдажа эрхэтэнэй дайн гараа. Ярополк Олегые илажа алаба. Ярополк Владимирһаа Новгородые эзэлһэн ушар Владимир 977 ондо Скандинавида гүйжэ буугаад, сэрэгтэеэ суг бусажа ерээд Новгородые эзэлжэ 980 ондо Ровнодо Ярополкые диилэжэ алаба. Иигэжэ Владимир шэрүүн зангаараа алдартай бүхы Руссин ноёрхогшо болобо. 988 ондо грегүүдһээ Крымэй Херсонесые абаһанай һүүлдэ хэрээснэг болобо.

ЗүүлтэПравить