Крым хахад арал (Крим татар хэлэн: Qırım, Украина хэлэн: Крим, Орос: Крым) — Хара тэнгисэй хойто эрэгтэ, Азовой тэнгисэй баруун хэһэгтэ оршохо, Украинада/Россидо харьяалагдаха хахад арал юм. Эртэ сагта Таурика (Taurica) гэжэ нэрэлэгдэдэг байба.

Замбуулинһаа абаһан зураг

Газарзүй Править

 
1945 ондо Ялтын хэлэлсээр ябагдаһан амаралта һубилалай хото Ялта

Крым хахад аралынь 5-8 км үргэнтэй зурбаһаар Евразиин эхэ газартай холбогдодог. Хойто үргэригэй 44 хэм 23 минутаһаа 44 хэм 23 минутын хоорондо (322 км), зүүн утаригай 32 хэм 30 минутаһаа 32 хэм 30 минутын хоорондо (177км) 26,100 км2 оршом талмайе эзэлэн оршоно.

Эргын хэһэгынь уһанда эдигдэһэн, гүн хабсал ехэтэй.

Зүүн урда эрьеэ дахажа Яйлагын уула (Yaila-Dagh) сунан тогтоһон. Ниитэ нютагай 75%-нь тала хээр нютаг болоод эртын скифүүдэй булша, дурасхал элбэг байдаг.

Улас түрэ Править

Крымэй хахад аралай Украина уласай Автономито Бүгэдэ Найрамдаха Крим Улас оршоно байна. 2014 он хойшо РФ-дэ эзэлһэн байна.

Хүн зон Править

Крым татарнууд Крым хахад аралай үндэһэн арад юм. Ородууд хүн зоной ехэнхи хэһэгые эзэлнэ, мүн украинашууд оршоно һуудаг.

Ород, Украинашууд тус хахад арал 1783 ондо Ородой харьяанда ороһонһоо хойшо шэлжэн һууришэжэ эхилһэн болоод тэдэнэй ехэнхинь Дэлхэйн хоёрдугаар дайнай дараа нүүн ерэбэ. Крымэй татарнууд 13-р зуунһаа амидаржа байгаа юм.

Мүн үзэхэ Править

Холбооһон Править

Загбар:Оросой холбоото улас