Хэрээснэг бололго

Хэрээснэг бололго (<Орос: крестник) гээшэ христосой шажанай эгээн түрүүшын нюуса ёһолол. Энэ ёһолол хүнэй церковьта орожо байхые тэмдэглэнэ (хэрээснэг болохо хүн уһан руу табидаг гү, али уһаар сүршэдэг).

Хэрээснэг болгодог хүбүүн