Нью-Йорк хото (Англи: The City of New York) — Америкын Нэгэдэһэн Уласай хамагай ехэ хүнтэй хото, дэлхэйн дүрбэдэхи томо хотонуудай бөөгнэрэл болохо Үргэн Нью Йоркгай гол хото юм. Энэ хото Нью Йорк Можо Уласай зүүн эрэг дээрэ оршохо болон түрүүшынхиеэ 1625 ондо голландшууд худалдаанай база бологон байгуулһан. 1790 онһоо АНУ-ай хамагай томо хото болоһон. Мүн 1785 онһоо 1790 он хүрэтэр АНУ-ай ниислэл байгаа. Нью Йорк хото дэлхэйн худалдаа, санхүүгай шухала түбүүдэй нэгэ болон мэдээсэл, болбосорол, үзбэр үйлшилгээ, соёл уралиг, хубсаһанай загбар, сурталшалгаанай һалбаринуудта ехэд нүлөө үзүүлдэг. Нью Йорк олон уласай хэрэг ябадалда шухала байра һуури эзэлдэг болон Нэгэдэмэл Үндэһэнэй Байгуулгын түб байра эндэ байрлана.

Нью Йорк хото
—  Хото  —
New York City

Һүлдэ туг

Һүлдэ тэмдэг
Нью Йорк можо улас дахи Нью Йорк хото
Нью Йорк можо улас дахи Нью Йорк хото
Улас орон Америкын Нэгэдэһэн Улас
Можо улас Нью Йорк
Хото Нью Йорк
Дүүргэ (3)
(borough)
Бронкс, Бруклин
Мэнхэттэн, Куинс,
Стэйтэн-Айлэнд
Газар нютаг 468,5 км²
Газарай байса д.т.д. 33 м
Хүн зон (тоос.) 2012 ондо 8,336,697 хүн
Хүн зон (бүүг.) Нью Йорк хотын
бүүгэнэрэлдэ 20,610,000 хүн
Нягтарал 2011 ондо 17483 хүн/км²
Нютагай олон Нью-Йоркийнхон,
Нью-Йорк хотынхон
Хотын дарга Майкл Блумберг
Сагай бүһэ АНУ-ай зүүнай саг (НЗНС-5)
Телефоной_код 212, 718, 917, 347, 646, 929
Шууданай индекс 100xx–104xx, 11004–05,
111xx–114xx, 116xx
Сахим газар nyc.gov (англиар)

Нью-Йорк хото Бронкс, Бруклин, Мэнхэттэн, Куинз, Стэйтен Айлэнд гэһэн табан дүүргэ гү, али бороутай. Эдэгээр можо уласай Бронкс, Кингс, Нью-Йорк, Квинз, Ричмонд каунтинуудтай ижил. 789,43 км² газар нютагта 8,2 сая хүн амитайгаараа Нью-Йорк хото АНУ-да хүн амын нягташалаараа тэргүүлдэг.

Хотын гол газарнууд олон уласта алдартай. XIX зуунай һүүл, XX зуунай эхин үедэ ерэһэн сая сая тооной сагаашанарые Эрхэ сүлөөнэй хүшөө угтан абашье байба. Урда Мэнхэттэндэхи Уолл Стрит Дэлхэйн хоёрдугаар дайнһаа хойшо дэлхэйн шухала санхүүгийн түб болоһон болон Нью Йоркгай хүрэнгын биржэ байрладаг газар юм. Эмпайр Стэйт Билдинг болон хуушын Дэлхэйн Худалдаанай Түбэй хоёр барилга зэрэг олон үндэр барилгууд байрлажа байгаа.

Нью Йоркдо олон соёлой хүдэлөөнүүд бии боложо хүгжэһэн. Эндэ; удха зохёол, ураг зурагай һалбарида Харлемай сэргэн мандалда, зурагда абстракт экспрессионизм, дуунда хип хоп, панк, сальса, Тин Пан алли гэхэ зэрэг урасхалнууд үүдээ. Бродвейн театр эндэ оршодог.

2005 ондо хотодо бараг 170 хэлээр ярилсажа байһан болон ниитэ хүн амынхэ 36 % АНУ-һаа өөр уласта түрэжээ.

Нью-Йорк хото түүхынхээ ябасада олон ара нэрэтэй болоһон байна. Хото бүхэлдээ Готтам, Томо алим (The Big Apple) гэгдэдэг боло театрын түб болохо Бродвей Гол мүшэр (The Main Stem), Ехэ сагаан зам (The Great White Way) эсэбэл Реалто (The Realto) гэгдэдэг байна. Нью Йорк заримдаа зүгээр лэ «Хэзээшье унтадаггүй хото» (The City That Never Sleeps) хэмээгдэдэг.

Газарзүйн байрлалга

Заһаха

Нью-Йорк хото АНУ-ай зүүн хойто хэһэг гү, али Нью Йорк можын зүүн урда хэһэгтэ 10 сая хүн амитай оршодог болон Бостон хото болон Вашингтон хотын дунда байрладаг. Байгаалиин тогтосо боомдо руу, мүн Атлантын далай руу урдадаг Хадсон голой эхэ һорболжо дээрэ байрлаһан тус хотые худалдаанай хото болгон хүгжүүлхэдэ гол нүхэсэл болоһон. Нью Йорк хото Мэнхэттэн, Стайтэн Айлэнд болон Лонг Айлэнд гэһэн 3 арал дээрэ байгуулдаһан газар хомсодоод хүрэжэ байгаалиин зэрэгсээ хүн амын үндэр нягтаралай асуудалтай тулгардажа байна.

Холбооһон

Заһаха

Зүүлтэ

Заһаха