Британиин эзэнтэ гүрэн

Британиин эзэнтэ гүрэн (Англи: British Empire), хүн түрэлхитэнэй түүхэдэ эгээн томо гүрэнүүдэй нэгэн болон дэлхэйн бүхы эхэ газарнуудта өөрын эзэмшэлтэй түүхын ганса улас байна. Нэгэдэһэн Хаанта Уласынь XX зуунай 30-аад ондо нютаг дэбисхэрэй хэмжээгээрээ дэлхэйн хуурай эхэ газарай дүрбэнэй нэгые гү, али 41,2 сая км² талмайтай байгаа. Эзэнтэ гүрэнэй хүн зониинь 480 сая гү, али дэлхэйн хүн зоной мүн дүрбэнэй нэгэ боложо байгаа.

Британиин эзэнтэ гүрэн
British Empire
колониалис эзэнтэ гүрэн
Flag of England.svg
 
Flag of Scotland.svg
 
Flag of Wales.svg
 
Saint Patrick's Saltire.svg
1497 — 1949 (1997)


Flag of the United Kingdom (3-5).svg
 
Flag of Ireland.svg
 
Personal flag of Queen Elizabeth II.svg
Flag of the United Kingdom (3-5).svg Coat of arms of the United Kingdom (1837-1952).svg
туг Түрын һүлдэ
Уряа
Dieu et mon droit
"Бурхан ба минии эрхэ һүрэ"
Дуулал
God Save the Queen
Бурхан, Хатан хааниие абраарай!
BritishEmpire1919.png
1919 ондо
Ниислэл Лондон
Хэлэн(үүд) Англи
Мүнгэн тэмдэгтэ фунт стерлинг (GBP)
Сахюусан Арюун Георги
Газар нютаг 34 650 407 км²
Хүн зон 458 000 000

ЗүүлтэПравить