Атрофи (латаар atrophia, Грек: ἀτροφία — «үлэсхэлэн») — шэмэ тээжэлэй дутаха ушар хүн, амитанай эд эс, арһа мяхан хатаха, хосорхо; барагдаха үгы болохо.[1]

Зүүлтэ

Заһаха
  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 21.