Грек хэлэн гээшэ Энэдхэг-Европын хэлэнэй изагуурай хэлэн юм. Грек хэлэниинь Греци уласай болон Кипрын аралнуудта дуугарагдадаг. Мүн бага тооной дуугарагшад хойто Итали болон Бага Ази ярилсадаг. Грекээр өөрынгөө хэлые Ελληνικά (эллиника) гэжэ нэрлэдэг[1].

Грек хэлэн
Өөрын нэрэ Ελληνικά
лата үзэгээр Ellīniká
Тараалга

 Греци (түрэлхи газар);
 Кипр (хүн зоной 77%);

Түрэг, Итали, Албани, Румыни, Египет, Франци, Украина г.м. (хүн зоной үсөөн хуби)
Түрэлхи хэлэтнэй тоо 13.1 сая (2002)
Хэлэнэй ангилал
Энэдхэг-Европо
  • Грек (Эллин)
    • Грек хэлэн
Үзэг бэшэг Грек үсэг (Грек цагаан толгой)
Албан ёһоной хэрэглээ
Улас  Греци
 Кипр
Олон уласай байгуулга:
 Европын Холбоо
Томьёолбори
ISO 639-1 el
ISO 639-2 gre (B)
ell (T)
ISO 639-3 Олон зүйл янз нь:
grc – Эртын грек
ell – Мүнөөнэй грек
pnt – Понтын грек
gmy – Микенын грек
gkm – Дунда зуунай грек
cpg – Каппадокиин грек
yej – Йеван
tsd – Цакон гнек

Грек хэлые тэмдэглэхэдэ Грек сагаан толгойе ашаглана. лата сагаан толгойһоо (уг сагаан толгойһоо бусад хэлэнэй сагаан толгой бии болоһон) грек сагаан толгой гаралтай. Мүн маша олон сагаан толгой болон үгэнүүд грек хэлэнһээ гаралтай байдаг. Тэрэнэй нэгэ кирилл сагаан толгой юм. Грек хэлээр ниитэ 15 сая хүн ярилсадаг.

Зүүлтэ

Заһаха