Балсан (баһа булшан, ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ) — мэдэрэлэй импульс нүлөөгөөр уян зөөлэн, хумигдажа шадабаритай амитанай, хүнэй ​​бэеын эрхэтэн юм.

Хүнэй бэеын булшангуудай зураг