Пётр Ильич Чайковский
Ажал үйлэ:

хүгжэмэй зохёолшо, хүгжэмшэ, багша

Түрэһэн үдэр:

4 һарын 25 [Хуушан стиль 5 һарын 7] 1840 он

Түрэһэн газар:

Воткинск, Вятка можо, Ород

Уласай эрхэтэн:

Flag of Russia.svg Ородой эзэнтэ гүрэн

Наһа бараһан үдэр:

1791 оной 12 һарын 5 (53 наһатай)

Наһа бараһан газар:

Санкт-Петербург

Ажал хэһэн саг:

Романтик үе

Гарай үзэг:

Tchaikovsky Signature.svg

Пётр Ильич Чайковский (4 һарын 25 [Хуушан стиль 5 һарын 7] 1840 он — 11 һарын 6 [Хуушан стиль 10 һарын 25] 1893 он) Романтик үеын Ородой хүгжэмын зохёолшо байһан болоод 1840 ондо Воткинск хотодо уул уурхайн инженерын гэр бүлэдэ түрэһэн.10 наһатайдаа хуулиин һургуулида элсэн орожо һуралсаһан болобошье хүгжэмдэ һонирхолтой тул Петербургын хүгжэмын дээдэ һургуулида һуралсажа 1866 онһоо Москвада багшлаха боложээ. Тэрээр "Могучая кучка" (Хүсэ шадалтай обоо) нэрэтэй эхэ ороншье хүгжэмэй зохёолшодын нэгэ байгаагүйшье гэһэн нижигнэһэн, эргэсүүлһэн, хүгжэмын хубаариар илэрхылэгдэһэн уянга аялгуу ба ниисэлтэй маша ехэ Ород маягийн хүгжэм зохёодог байжээ.

ХолбооһонПравить