Одон орон шудалал

Одон орон шудалал буюу Астрономи — сансара дахи бэетүүд (одонууд, гараг, юртэмсэ г.м.) ба дэлхэйн агаар мандалһаа гадна ябагдаха үзэгдэлые шудалдаг шэнжэлхэ ухаан юм. Астрономи гэдэгэнь шууд утгаараа "ододын хуули" гэһэн удхатай ба грек хэлэнэй αστρονομία, астрономиа (άστρον - астрон, "одон" ; νόμος - номос, "нэрлэлтэйн хуули") гэдэгһээ гаралтай.

Crab Nebula.jpg


Шэнжэлхэ Ухаан
Хүмүүнлигэй | Ниигэмэй | Байгаалиин | Техникгэй | Хэрэглээнэй

Тооной ухаан | Бодос зүй | Хими | Газар зүй | Одон орон шудалал | Биологи | Түүхэ | Хэлэн шудалал | Филологи | Гүн ухаан | Сэдьхэл шудалал | Ниигэм шудалал | Антропологи | Эдэй засаг | Информатика