Огноо (Орос: дата) — он жэл, һара, үдэр ба хэрэг ябадалай тухай лаблаһан саг; алибаа баримта бэшэг дээрэ тэрэнэй бэшэгдэһэн, үзэгдэһэн сагай тэмдэг.[1]

Огноо табиха хэлбэри Заһаха

Огноо табиха хэлбэри Огноо табихын жэшээ
«2006 оной 5 һарын 30»
Ажаглалта
1 ОООО-ҺҺ-ҮҮ 2006-05-30 ISO 8601-дэ (ГОСТ ИСО 8601) таарамжатай
2 ҮҮ.ҺҺ.ОООО 30.05.2006 ГОСТ Р 7.0.97-2016 (п. 5.10) таарамжатай.
3 ҺҺ/ҮҮ/ОООО 5/30/2006 АНУ-да хэрэглэдэг[2][3], 2 хэлбэритэй һамаржа болохо.
4 ОООО.ҮҮ.ҺҺ 2006.30.05 Хасаг хэлэнэй баримта бэшэгтэ хэрэглэдэг[4].
5     1960-аад он хүрэтэр СССР-дэ таараһан.
6 он долоон хоног 0619
 619
Алибаа бүтэгдэхүүн маркировкалхада хэрэглэдэг (сахим түхеэрэмжэ, телефон, микросхемэ г. м.).

Тэмдэгүүд:

ОООО — оной 4 тоо
ОО — оной 2 тоо
ҺҺ — һарын 2 тоо
Һ — Римэйхи тоогоор бэшэгдэһэн һарын тоо
ҮҮ — үдэрэй 2 тоо

Зүүлтэ Заһаха

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 42. 
  2. Globalization Library — Locale Data: United States (pdf). IBM. 2008-10-12 үдэртэ хандаһан. [dead link]
  3. NLS information page — English (United States). Microsoft. 2009-02-08 үдэртэ хандаһан.
  4. Об утверждении Типовых правил документирования и управления документацией в государственных и негосударственных организациях