Гэлэн (ᠭᠡᠯᠥᠩ < түбэдөөр དགེ་ལོང་; самгардяар भिक्षु) — Буддын шажанай ёһоной дээдэ зүйл санбаартан. Буян һэдэхэ тухай багшын үмэнэ абаһан гурбадахи амлалта. Муласарвастивадин винайн ёһоор гэлэн хүн 253 һахилые шандалан һахина. Ламын ёһондо байһан гурбан һахилай эгээн хатуу.[1]

Хүрээгэй Гандан дасанда гэлэн, 1913 он

Ном зохёол

Заһаха

Зүүлтэ

Заһаха
  1. О.Сүхбаатар Монгол хэлний харь үгйн толь. Улаанбаатар (1997)