Винай (ᠸᠢᠨᠠᠢ < самгардяар विनयжурам) — Бурханай шажанай гурбан һургаалай нэгэ; лама хубрагуудай сахил санваар, сахилга, ёһо журамай номлол.[1]

Хоёр ламанар, Турфан, VIII зуун

Зүүлтэ Править

  1. О.Сүхбаатар Монгол хэлний харь үгйн толь. Улаанбаатар (1997)

Мүн үзэхэ Править