Варвар (Грек: βάρβαρος — «зэрлиг хүн») — эртэ сагай грек ба римэйхидэй уласууд эна нэрээр ямаршье хари хүниие нэрлэдэг бaйһан юм.[1] Соёл эргэншэл ондоо соёлой арад зониие бүдүүлиг, зэрлиг гээд, гадуурхахын нэгэ маяг мүн.

Японшууд европынхидые «урда зүгэй варварнууд» гэжэ хэлэһэн

Фридрих Энгельсын тодорхойлһоноор, хүн түрэлхитэнэй ниигэмэй болбосоролой гурбан шатын (зэрлиг, бүдүүлиг, гэгээрэл) хоёрдохинь.[1]

ЗүүлтэПравить

  1. 1,0 1,1 Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 31.